Adres naszej strony internetowej to: http://dlakobiet.sklep.pl.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.dlakobiet.sklep.pl

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych www.dlakobiet.sklep.pl l (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

PPHU LOBEXIM Małgorzata Konieczka
Kochanowskiego 6 63-000 Środa Wielkopolska
NIP 786-100-04-65
REGON 30107410300000

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych, należą:

  1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a www.dlakobiet.sklep.pl jest szyfrowana.
  2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania niezwiązane z realizacją umowy kupna/sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
  3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
  4. System IT www.dlakobiet.sklep.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Rejestracja

Nasza stron nie rejestruje zamówień, dzięki temu nie rejestrujemy nowych klientów i nie przechowujemy danych z tym związanych.

Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera prosimy jedynie o podanie imienia, adresu e-mail oraz numeru telefonu, na który przesyłane będę informacje handlowe z www.dlakobiet.sklep.pl. Z otrzymywanych od nas wiadomości marketingowych możesz w każdej chwili zrezygnować klikając w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera. Inną metodą rezygnacji jest bezpośredni kontakt z nami, po którym niezwłocznie wstrzymujemy subskrypcję. Kontakt w celu wypisania się newslettera e-mail/SMS można znaleźć na stronie kontaktowej (formularz kontaktowy) lub stopce w strony (strona formularza wypisu z newslettera).

Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Pliki Cookies

Pliki cookies, znane również jako „ciasteczka”, to dane informatyczne, głównie w postaci plików tekstowych, przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta na stronie www.dlakobiet.sklep.pl. W ramach tej witryny wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” to tymczasowe pliki przechowywane do momentu wylogowania się, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej, natomiast pliki „stałe” przechowywane są przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

Na stronie www.dlakobiet.sklep.pl stosowane są różne rodzaje plików cookies:

  1. Niezbędne pliki cookies: Umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na www.dlakobiet.sklep.pl, takie jak pliki cookies uwierzytelniające, niezbędne do usług wymagających uwierzytelniania.

  2. Pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo: Wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na www.dlakobiet.sklep.pl.

  3. Pliki cookies wydajnościowe: Pozwalają zbierać informacje o korzystaniu ze strony www.dlakobiet.sklep.pl.

  4. Pliki cookies reklamowe: Umożliwiają dostarczanie Klientowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli jednak nie zgadzasz się na ich przechowywanie, możesz zablokować je, dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie plików cookies pochodzących z www.dlakobiet.sklep.pl może wpłynąć na poprawne działanie strony.

Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, a po zakończeniu wizyty na www.dlakobiet.sklep.pl chcesz je usunąć, możesz to zrobić bez ryzyka, korzystając z opcji dostępnych w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

www.dlakobiet.sklep.pl (serwer): Automatyczne gromadzenie danych związanych z urządzeniem użytkownika wyłącznie w celach statystycznych.

www.dlakobiet.sklep.pl (cookies): Strona używa technologii „cookies” do rozpoznawania użytkownika, dostosowując witrynę do jego potrzeb. Wykorzystuje je również do zapamiętywania preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni) oraz do tworzenia statystyk oglądalności (sesja trwa 30 dni).

Google Analytics (cookies): wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.dlakobiet.sklep.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Google AdWords (cookies):  Google AdWords / Google Ads wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.dlakobiet.sklep.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords / Ads. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookies jest kasowane.

Cookies pochodzące z serwerów partnerów: www.dlakobiet.sklep.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej www.dlakobiet.sklep.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. www.dlakobiet.sklep.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies. www.dlakobiet.sklep.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów: 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA) 3. Instagram z siedzibą w San Francisco (CA, USA)